بایگانی نویسنده: mohandes.sh2009@yahoo.com

کتابخانه درون پرداخت بازار برای basic4android

bazaar_inaap

با استفاده از این کتابخونه و مثالی که همراش هست خیلی ساده و راحت میتونید این امکان رو برای برنامه هاتون فراهم کنید. کتابخونه درون پرداخت بازار در سایت های دیگه با قیمت بسیار بالایی به فروش میرسه. اما امروز دیتابیس ها با قیمت خیلی پایین اونو قرار میده بیشتر بخوانید »

دیتابیس انگلیسی به فارسی

Enfa

دیتابیس انگلیسی به فارسی با ۵۱۸۶۰ لغت انگلیسی در قالب Access با ۲ فیلد به نام های word1 (لغت انگلیسی) و detail (معنی لغت به فارسی) یکی از انواع نمونه های دیتابیس های آماده میباشد که هم اکنون میتوانید نسبت به خرید آن و دانلودش اقدام نمایید. بیشتر بخوانید »

دیتابیس عربی به فارسی

arfa

دیتابیس عربی به فارسی با ۸۰۴۸ لغت عربی در قالب Access با ۲ فیلد به نام های word (لغت عربی) و detail (معنی لغت به فارسی) یکی از انواع نمونه های دیتابیس های آماده میباشد که هم اکنون میتوانید نسبت به خرید آن و دانلودش اقدام نمایید. بیشتر بخوانید »

دیتابیس آلمانی به فارسی

Gefa

دیتابیس آلمانی به فارسی با ۷۳۹۹ لغت آلمانی در قالب Access با ۲ فیلد به نام های word (لغت آلمانی) و detail (معنی لغت به فارسی) یکی از انواع نمونه های دیتابیس های آماده میباشد که هم اکنون میتوانید نسبت به خرید آن و دانلودش اقدام نمایید. بیشتر بخوانید »

دیتابیس فرانسوی به فارسی

Frfa

دیتابیس فرانسوی به فارسی با ۱۶۲۳۶ لغت فرانسوی در قالب Access با ۲ فیلد به نام های word (لغت فرانسوی) و detail (معنی لغت به فارسی) یکی از انواع نمونه های دیتابیس های آماده میباشد که هم اکنون میتوانید نسبت به خرید آن و دانلودش اقدام نمایید. بیشتر بخوانید »

دیتابیس اسپانیایی به فارسی

spfa

دیتابیس اسپانیایی به فارسی با ۱۳۱۸۹ لغت اسپانیایی در قالب Access با ۲ فیلد به نام های word (لغت اسپانیایی) و detail (معنی لغت به فارسی) یکی از انواع نمونه های دیتابیس های آماده میباشد که هم اکنون میتوانید نسبت به خرید آن و دانلودش اقدام نمایید. بیشتر بخوانید »

دیتابیس ایتالیایی به فارسی

Itfa

دیتابیس ایتالیایی به فارسی با ۳۰۷۴ لغت ایتالیایی در قالب Access با ۲ فیلد به نام های word (لغت ایتالیایی) و detail (معنی لغت به فارسی) یکی از انواع نمونه های دیتابیس های آماده میباشد که هم اکنون میتوانید نسبت به خرید آن و دانلودش اقدام نمایید. بیشتر بخوانید »

دیتابیس سوئدی به فارسی

swfa

دیتابیس سوئدی به فارسی با ۳۲۳۰۷ لغت سوئدی در قالب Access با ۲ فیلد به نام های word (لغت سوئدی) و detail (معنی لغت به فارسی) یکی از انواع نمونه های دیتابیس های آماده میباشد که هم اکنون میتوانید نسبت به خرید آن و دانلودش اقدام نمایید. بیشتر بخوانید »

دیتابیس فنلاندی به فارسی

Fifa

دیتابیس فنلاندی به فارسی با ۸۴۸۶ لغت فنلاندی در قالب Access با ۲ فیلد به نام های word (لغت فنلاندی) و detail (معنی لغت به فارسی) یکی از انواع نمونه های دیتابیس های آماده میباشد که هم اکنون میتوانید نسبت به خرید آن و دانلودش اقدام نمایید. بیشتر بخوانید »

دیتابیس اطلاعات دارویی

Drugs

دیتابیس اطلاعات دارویی با ۱۸۵۶ داروی وطنی و خارجی در قالب Access با ۲ فیلد به نام های drug (اسم دارو) و detail (توضیحات دارو) یکی از انواع نمونه های دیتابیس های آماده میباشد که هم اکنون میتوانید نسبت به خرید آن و دانلودش اقدام نمایید. بیشتر بخوانید »

دیتابیس اصطلاحات حقوقی

Legal

دیتابیس اصطلاحات حقوقی با ۲۳۷۵ اصطلاح حقوقی در قالب Access با ۲ فیلد به نام های phrase (اصطلاح حقوقی) و detail (توضیح اصطلاح حقوقی) یکی از انواع نمونه های دیتابیس های آماده میباشد که هم اکنون میتوانید نسبت به خرید آن و دانلودش اقدام نمایید. بیشتر بخوانید »

دیتابیس اسم های ایرانی

esmha

دیتابیس اسم های ایرانی با ۲۸۹۵ اسم دختر و پسر در قالب Access با ۲ فیلد به نام های name (اسم) و detail (توضیح اسم) یکی از انواع نمونه های دیتابیس های آماده میباشد که هم اکنون میتوانید نسبت به خرید آن و دانلودش اقدام نمایید. بیشتر بخوانید »