بایگانی/آرشیو برچسب ها : دانلود بانک اطلاعاتی آماده با فرمت access

دیتابیس انگلیسی به فارسی

Enfa

دیتابیس انگلیسی به فارسی با ۵۱۸۶۰ لغت انگلیسی در قالب Access با ۲ فیلد به نام های word1 (لغت انگلیسی) و detail (معنی لغت به فارسی) یکی از انواع نمونه های دیتابیس های آماده میباشد که هم اکنون میتوانید نسبت به خرید آن و دانلودش اقدام نمایید. بیشتر بخوانید »

دیتابیس عربی به فارسی

arfa

دیتابیس عربی به فارسی با ۸۰۴۸ لغت عربی در قالب Access با ۲ فیلد به نام های word (لغت عربی) و detail (معنی لغت به فارسی) یکی از انواع نمونه های دیتابیس های آماده میباشد که هم اکنون میتوانید نسبت به خرید آن و دانلودش اقدام نمایید. بیشتر بخوانید »

دیتابیس آلمانی به فارسی

Gefa

دیتابیس آلمانی به فارسی با ۷۳۹۹ لغت آلمانی در قالب Access با ۲ فیلد به نام های word (لغت آلمانی) و detail (معنی لغت به فارسی) یکی از انواع نمونه های دیتابیس های آماده میباشد که هم اکنون میتوانید نسبت به خرید آن و دانلودش اقدام نمایید. بیشتر بخوانید »

دیتابیس فرانسوی به فارسی

Frfa

دیتابیس فرانسوی به فارسی با ۱۶۲۳۶ لغت فرانسوی در قالب Access با ۲ فیلد به نام های word (لغت فرانسوی) و detail (معنی لغت به فارسی) یکی از انواع نمونه های دیتابیس های آماده میباشد که هم اکنون میتوانید نسبت به خرید آن و دانلودش اقدام نمایید. بیشتر بخوانید »

دیتابیس اسپانیایی به فارسی

spfa

دیتابیس اسپانیایی به فارسی با ۱۳۱۸۹ لغت اسپانیایی در قالب Access با ۲ فیلد به نام های word (لغت اسپانیایی) و detail (معنی لغت به فارسی) یکی از انواع نمونه های دیتابیس های آماده میباشد که هم اکنون میتوانید نسبت به خرید آن و دانلودش اقدام نمایید. بیشتر بخوانید »

دیتابیس ایتالیایی به فارسی

Itfa

دیتابیس ایتالیایی به فارسی با ۳۰۷۴ لغت ایتالیایی در قالب Access با ۲ فیلد به نام های word (لغت ایتالیایی) و detail (معنی لغت به فارسی) یکی از انواع نمونه های دیتابیس های آماده میباشد که هم اکنون میتوانید نسبت به خرید آن و دانلودش اقدام نمایید. بیشتر بخوانید »

دیتابیس سوئدی به فارسی

swfa

دیتابیس سوئدی به فارسی با ۳۲۳۰۷ لغت سوئدی در قالب Access با ۲ فیلد به نام های word (لغت سوئدی) و detail (معنی لغت به فارسی) یکی از انواع نمونه های دیتابیس های آماده میباشد که هم اکنون میتوانید نسبت به خرید آن و دانلودش اقدام نمایید. بیشتر بخوانید »

دیتابیس فنلاندی به فارسی

Fifa

دیتابیس فنلاندی به فارسی با ۸۴۸۶ لغت فنلاندی در قالب Access با ۲ فیلد به نام های word (لغت فنلاندی) و detail (معنی لغت به فارسی) یکی از انواع نمونه های دیتابیس های آماده میباشد که هم اکنون میتوانید نسبت به خرید آن و دانلودش اقدام نمایید. بیشتر بخوانید »

دیتابیس اطلاعات دارویی

Drugs

دیتابیس اطلاعات دارویی با ۱۸۵۶ داروی وطنی و خارجی در قالب Access با ۲ فیلد به نام های drug (اسم دارو) و detail (توضیحات دارو) یکی از انواع نمونه های دیتابیس های آماده میباشد که هم اکنون میتوانید نسبت به خرید آن و دانلودش اقدام نمایید. بیشتر بخوانید »

دیتابیس اصطلاحات حقوقی

Legal

دیتابیس اصطلاحات حقوقی با ۲۳۷۵ اصطلاح حقوقی در قالب Access با ۲ فیلد به نام های phrase (اصطلاح حقوقی) و detail (توضیح اصطلاح حقوقی) یکی از انواع نمونه های دیتابیس های آماده میباشد که هم اکنون میتوانید نسبت به خرید آن و دانلودش اقدام نمایید. بیشتر بخوانید »

دیتابیس اسم های ایرانی

esmha

دیتابیس اسم های ایرانی با ۲۸۹۵ اسم دختر و پسر در قالب Access با ۲ فیلد به نام های name (اسم) و detail (توضیح اسم) یکی از انواع نمونه های دیتابیس های آماده میباشد که هم اکنون میتوانید نسبت به خرید آن و دانلودش اقدام نمایید. بیشتر بخوانید »